ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៣ នឹងសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ២០២៣នេះហើយ

ភ្នំពេញ ៖ ផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី៣ ដែលមានប្រវែងប្រមាណជាង ៥០គីឡូម៉ែត្រត្រូវបានសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរ និងគ្រោងសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែសីហាឆ្នាំ…