ការផលិតជីសរីរាង្គក្នុងស្រុក ជាការរួមចំណែកកាត់បន្ថយការនាំចូលជីកសិកម្មពីក្រៅប្រទេស

ជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយការនាំចូលជីកសិកម្មពីក្រៅប្រទេស ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយបានផលិតជីសរីរាង្គ ដោយប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមដែលមាននៅក្នុងស្រុក

ហ្វាំងឡង់រកឃើញបច្ចេកវិទ្យាយកសរីរាង្គពីក្នុងដីផ្សំជាមួយ CO2 ផលិតជាអាហារមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ជំនួសសាច់សត្វ

ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្វាំងឡង់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញវិធីសាស្ត្រក្នុងការទាញយកសារធាតុសរីរាង្គពីក្នុងដីផ្សំជាមួយឧស្ម័ន CO2 បង្កើតបានជាអាហារសរីរាង្គជំនួសសាច់