សន្និបាតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក២០២៤ បានត្រូវរំពឹងថាជួយបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណជាង៤លានដុល្លារអាមេរិក

(JCI CAMBODIA) និងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និបាតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ប្រចាំឆ្នាំ​២០២៤ ​(2024 JCI ASIA-PACIFIC CONFERENCE) នៅលើទឹកដីអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៦ ដល់ ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤