សហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម នឹងលើកបញ្ហាប្រឈម ២៩ចំណុច ដើម្បីរកដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាល

វេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-វិស័យ​ឯកជន គ្រោងនឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ ខាងមុខ ដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗរបស់វិស័យឯកជន។ ក្នុងនោះ វិស័យជាច្រើននឹងក្លាយជាប្រធានបទសម្រាប់ជជែកពិភាក្សារកដំណោះស្រាយ…

សហគ្រិនស្ត្រីមានការកើនឡើងជាលំដាប់ ខណៈការស្វែងរកកម្ចីឥណទាននៅតែជាបញ្ហា

គិតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ន សហគ្រិនស្ត្រីមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដោយគេសង្កេត​ឃើញថាស្រ្តីក្នុងវ័យ ២០ ទៅ ៣០ ឆ្នាំ (Gen Y & Z ) ហ៊ាន​ចាប់ផ្តើម​អាជីវកម្មថ្មីៗ ហ៊ានក្នុង​ការចូលរួមដឹកនាំ និងហ៊ានធ្វើជាអ្នកសម្រេចចិត្តក្នុងក្រុមហ៊ុន…

សម្ដេចតេជោជំរុញការកែច្នៃលើផលិតផលដែលមានស្រាប់នៅក្នុងស្រុក ជាពិសេសផ្នែកចំណីអាហារ

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាល និងពិសារអាហារសាមគ្គី ជាមួយម្ចាស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជា នៅល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែមេសា…