ទីផ្សារខេមបូឌាត្រេដជំរុញការលក់របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកាន់តែទូលំទូលាយតាមរយៈផ្សារពាណិជ្ជកម្មបែបអេឡិចត្រូនិក

សហគ្រាសធុនតូច និងធម្យម (SMEs) នៅកម្ពុជាទទួលបានការរីកចម្រើន និងពង្រីកទីផ្សាររបស់ខ្លួនកាន់តែទូលំទូលាយថែមមួយកម្រិតទៀត ដោយមានការចូលរួមសហការជាមួយ…

កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងសហគ្រាស មីក្រូ-ធុនតូច និងមធ្យម

កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូអភិវឌ្ឍកសិកម្ម និងសហគ្រាស មីក្រូ-ធុនតូច និងមធ្យមឱ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរ

ធ្មេចបើកៗ ជិតដល់ថ្ងៃកម្មវិធីបាត់

ជួបជាមួយតារាកិត្តិយស លោក សាយ ដែលនឹងមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធី និងការតាំងពិព័រណ៍ ស្តីពីវេទិកាជំរុញការលក់ និងការធ្វើទីផ្សាររបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ…

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធុរកិច្ច រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី «ការលើកទឹកចិត្តពន្ធ និងអាករ សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម»

ភ្នំពេញ ៖ ក្នុងគោលបំណងបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង បង្កើនសមត្ថភាព និងជំរុញការចូលរួមរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជាអនុវត្តត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់…

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា-កូរ៉េ ចុះអនុស្សរណៈ អភិវឌ្ឍន៍ជំនាញក្នុងការផលិត និងជំរុញការនាំចេញ​កសិផល

ភ្នំពេញ៖ សម្ព័ន្ធសមាគមសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា(Federation of Associations For Small and Medium Enterprises of Cambodia) FASMEC និងទីភ្នាក់ងារលើកកម្ពស់…