រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញគោលនយោបាយវិនិយោគ គាំទ្រដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

គណៈកម្មាធិការវិនិយោគ និងគម្រោងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាស៊ាន បានពិភាក្សាដើម្បីស្វែងរកធាតុចូលសម្រាប់ធុរកិច្ចឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជា និងវៀត​ណាម

ធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមចំនួន ៣៨ ទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីសហគ្រិនខ្មែរសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម

ធុរកិច្ចថ្មី និង សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ចំនួន ៣៨ ទទួលបានកញ្ចប់ជំនួយហិរញ្ញប្បទានពីសហគ្រិនខ្មែរសម្រាប់រក្សាលំនឹង និង ពង្រីកអាជីវកម្ម ។

កម្ពុជា និងជប៉ុន នឹងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៃប្រទេសទាំងពីរ

សមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា បានប្តេជ្ញាលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងធុរកិច្ច និងកិច្ចសហការ SME រវាងប្រទេស ជប៉ុន និងកម្ពុជា ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅមួយកម្រិតទៀត

ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យ SME ក្នុងស្រុក រួមចំណែកបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់

ឧស្សាហកម្ម និង SME ក្នុងស្រុក បានរួមចំណែកបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ ខណៈកម្ពុជាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា

វិស័យ SME កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានកម្ចីក្រោយសមាគមចំនួន៣សហការគ្នាជួយសម្រួល

ដោយមើលឃើញពីបញ្ហាក្នុងការទទួលបានកម្ចីសម្រាប់យកទៅប្រកបអាជីវកម្មរបស់SME ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានចុះMOU ដើម្បីបន្តលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ…

អ្នកជំនាញ ៖ ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណ ប.ស.ស នៅក្នុងវិស័យ SME គឺជារឿងចំណេញសម្រាប់ពលរដ្ឋ

ជាការពិត សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម (SME) ក៏ដូចជារបរក្រៅប្រព័ន្ធជាប្រភេទមុខរបរដែលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតូចតាច រីឯការរកប្រាក់ចំណូលក៏នៅមានកម្រិត ម្ល៉ោះហើយបាន…