ធនាគារ​ SME ​បញ្ចេញ​ឥណទានជិត ៤២០លាន​ដុល្លារ ដើម្បីគាំទ្រវិស័យ​សហគ្រាស​ធុន​តូច និង​មធ្យម​

ភ្នំពេញ ៖ គិតរហូតចុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ ធនាគារសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមកម្ពុជា ដែលហៅកាត់ SME Bank Cambodia បានបញ្ចេញឥណទានក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ ៤១៨…