ខែមករា កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៤ម៉ឺនតោន មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង៣២លានដុល្លារ

ខែមករាឆ្នាំ២០២៤ កម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង៤ម៉ឺនតោន មានទំហំទឹកប្រាក់ជាង៣២​លាន​ដុល្លារ ខណៈនាំចេញស្រូវ ៥៨៨ ៨១៤ តោន ទឹកប្រាក់ជាង ១៨៤ លានដុល្លារ

ការនាំចេញអង្ករនៅឆ្នាំ២០២៣ អាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ ៦៧ម៉ឺនតោន ស្មើនឹង៩៥% នៃផែនការ

ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាម្រាប់ឆ្នាំ​២០២៣ នឹងកើនឡើងប្រមាណពី​៥ទៅ​១០ ​ភាគរយបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ការនាំចេញបានកើនឡើងប្រហែល ៦៧០.០០០ តោនដែលស្មើនឹង៩៥ ភាគរយ

រយៈពេល3ថ្ងៃនៃការចូលរួមយន្តការផ្គត់ផ្គង់សន្ដិសុខស្បៀង សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាលក់អង្ករជិត800តោន

យ៉ាងហោចណាស់អង្ករសរុបប្រមាណជិត800តោន ដែលសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបានលក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសរស់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទខ្ទប់​រាជធានី​ភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅនៃ…