កូនត្រីរ៉ូបូតផលិតចេញពីកោសិកាបេះដូងមនុស្ស មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការផលិតបេះដូងសិប្បនិម្មិត

ថ្មីៗនេះ ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រមកពីសកលវិទ្យាល័យ Havard សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនូវការផលិតបានកូនត្រីរ៉ូបូតមួយប្រភេទដែលជាការទាញយក…

ចិន បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីលើការបង្កើត និងបង្ហោះព្រះច័ន្ទសិប្បនិម្មិតនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ

បច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងមិនធ្លាប់មានប្រទេសមហាអំណាចណាមួយអនុវត្តនៅឡើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសចិន បាន និងកំពុងអភិវឌ្ឍរួចជាស្រេច…