អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររកឃើញថា ត្រីបាឡែនអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពពី WION បានបង្ហាញថា អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថា ត្រីបាឡែនពិតជាអាចជួយបន្ធូរបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដែលត្រូវបានគេហៅថាការផ្លាស់ប្តូរ…

សិង្ហបុរីប្រើបច្ចេកវិទ្យា បង្កើតប្រព័ន្ធត្រជាក់ធំបំផុតលើលោកមួយដែលអាចបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពក្នុងទីក្រុង

រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរី បានជំរុញ និងគាំទ្រក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងមួយក្រុម ដែលបង្កើតគម្រោង Cooling Singapore ដែលអាចបង្កើតប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យត្រជាក់ បន្ថយសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទី