អាជីវកម្មសៀងផ្អែម រសជាតិឆ្ងាញ់ អនាម័យ ថែមទាំងជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍  

សិប្បកម្មផលិតសៀងមួយកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការផលិតបន្តពីគ្រួសារយ៉ាងមមាញឹក រក្សាបាននូវរសជាតិ អនាម័យ និងជាផ្នែកមួយជួយដល់ជីវភាពសហគមន៍ផងដែរ

សិប្បកម្មផលិតសៀងបន្តពីគ្រួសារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំពុងមានប្រជាប្រិយភាព និងចូលរួមលើកកម្ពស់កសិផលក្នុងស្រុក

ត្បូងឃ្មុំ ៖ សៀង ជាអាហារកែច្នៃម្យ៉ាងដែលធ្វើពីសណ្ដែកសៀងស្ងោរ ហើយផ្អាប់ទុកដើម្បីអាចរក្សាទុកបានយូរក៏ដូចជាអាចច្នៃជាម្ហូបអាហារបានច្រើនមុខ។ ជាមួយនឹងសង្វាក់ផលិតកម្ម…