ច្បាស់ហើយ ! ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរនឹងដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ តុលា២០២៣តទៅ

ភ្នំពេញ ៖ ទីបំផុត ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការហើយគឺនឹងចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា…

អ្នកជំនាញទេសចរណ៍ ៖ ការសម្រួលឱ្យពលរដ្ឋថៃរស់នៅខេត្តជាប់ព្រំដែន មកលេងសៀមរាប មិនមានអ្វីខាតបង់នោះទេ

ស្របទៅនឹងគោលបំណងរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ដែលមានបំណងចង់សម្រួល និងបន្ធូរបន្ថយនីតិវិធីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលជាអ្នករស់នៅជាប់តំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ…