សៀវភៅ “ដុល្លារូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា” បង្ហាញពីការវិភាគស៊ីជម្រៅទៅលើទិដ្ឋភាពដុល្លារូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា

សៀវភៅ “ដុល្លារូបនីយកម្មនៅកម្ពុជា៖ គោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច” របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបង្ហាញពីការវិភាគស៊ីយ៉ាងជម្រៅទៅលើទិដ្ឋភាពដុល្លារូបនីយកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា

សៀវភៅ «សោយ» ជាមោទកភាពថ្មីនៃវិស័យម្ហូបអាហារខ្មែរ

ភ្នំពេញ ៖ «សោយ» ជាឈ្មោះសៀវថ្មីមួយដែលជាកម្រងសៀវភៅគ្រឿងផ្សំមុខម្ហូបដ៏សម្បូរបែប វិសេសវិសាលបំផុតសម្រាប់វិស័យចំណីអាហារខ្មែរ ជាពិសេសផ្តោយសំខាន់លើប្រភេទអាហារនៅ…

គ្រឿងទេស ៤៣មុខត្រូវបានចងក្រងជាសៀវភៅមួយក្បាល និងសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ដោយក្រសួងបរិស្ថាន

«សៀវភៅមគ្គទេសក៍ស្ដីពីគ្រឿងទេសនៅកម្ពុជា» ត្រូវបានដាក់សម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងបរិស្ថាន កាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ម្សិលមិញ…