ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Joe Biden អនុម័តសេចក្តីប្រកាសអាសន្នពីបញ្ហាទឹកប្រៃនៅរដ្ឋ Louisiana

បរទេស៖​ យោងតាមប្រភពពី Axios រាយការណ៍ថា ទឹក​ប្រៃ​ដែល​ហូរចូល​ទន្លេ​មីស៊ីស៊ីពីកំពុង​គំរាម​កំហែង​ដល់​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ស្អាត…