គណៈរដ្ឋមន្ត្រីសម្រេចអនុម័តទាំងស្រុងលើ​ «សេចក្តីព្រាងស្តីពីសារពើពន្ធ»

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋមន្រ្ដីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្ដី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃ៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ថា កិច្ចប្រជុំពេញ…