សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី «ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៣»ត្រូវបានអនុម័ត ដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពី “ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២៣ ត្រូវបានសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាត់ជារបៀបវារៈដំបូងគេក្នុងឱកាស…

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ៗចំនួន ៣ ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តយល់ព្រមទាំងស្រុង

សេចក្ដីព្រាងច្បាប់សំខាន់ៗចំនួនរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលបានដាក់ឆ្លងកិច្ចត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សានៃអង្គប្រជុំរដ្ឋសភាលើទី៦ នីតិកាលទី៦ ត្រូវបានអនុម័តយល់ស្របទាំងហើយ