គោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងជំរុញទីផ្សារផលិតផលក្នុងស្រុកកំពុងដំណើររលូន

គោលដៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយបរិយាប័ន្ន និងជំរុញទីផ្សារផលិតផលក្នុងស្រុកកំពុងដំណើររលូនតាមរយៈវេទិកាផ្គូរផ្គងអ្នកផលិត និងអ្នកទិញ

សម្ដេចតេជោអំពាវនាវឱ្យថៅកែរថយន្ដដឹកទំនិញប្ដូរទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវល្បឿនលឿន ខណៈផ្លូវនេះចំណេញជាងផ្លូវជាតិ

ព្រះសីហនុ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជា បានអំពាវនាវទៅដល់ថៅកែរថយន្ដដឹកទំនិញ ដែលត្រូវប្រើប្រាស់ខ្សែផ្លូវជាតិលេខ៤ ឱ្យបង្វែរទៅ…