សេដ្ឋកិច្ចថ្មីនៃទីក្រុងប៉េកាំងក្រោយការអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការរថយន្តតាក់ស៊ីរ៉ូបូតគ្មានអ្នកបើកបរ

ប៉េកាំង ៖ ថ្មីៗនេះ ប្រទេសចិនបានប្រកាសជាផ្លូវការលើកដំបូងឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអាចធ្វើការកក់រថយន្តតាក់ស៊ីដែលជាប្រភេទរថយន្តមិនមានអ្នកបើកបរ ឬជារថយន្តតាក់ស៊ីដែលដំណើរការបើកបរ…