Space Economy ជាតួអង្គសំខាន់មួយក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសកលនាពេលអនាគត

វិស័យចំនួន៥ដែលនឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសេដ្ឋកិច្ចនៃទីអវកាស ឬ Space Economy ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងវិស័យផ្គត់ផ្គង់ និងដឹកជញ្ជុន ផងដែរ