វិភាគ ៖ តើលោក ស៊ី ជីនភីង អាចធ្វើឱ្យគណបក្សកុម្មុយនិស្តចិនគង់វង្សទេ ក្រោយពីខួប ១០០ឆ្នាំ?

ប្រធានាធិបតីចិន លោក ស៊ី ជិនភីង កំពុងតែបន្តការដឹកនាំប្រទេសចិនប្រកដោយភាពមោះមុត និងស្របតាមគោលនយបាយនៃបក្សកុម្មុយនិស្តរបស់ខ្លួន