វត្តមានផ្សារទំនើបលំដាប់អន្តរជាតិ Lucky Mall គ្រោងបញ្ចប់ការសាងសង់ត្រឹមចុងឆ្នាំ២០២២

Lucky Pavilion Mall ដែលជាគម្រោងផ្សារទំនើបរបស់ Lucky Mall co., Ltd បានលេចរូបរាងឡើងជាលើកទីមួយនៅតាមបណ្ដោយដងវិថីមេនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញជាមួយនឹងកម្ពស់ ៣ជាន់..