ចិនរកឃើញអណ្តូងរ៉ែមួយ មានធនធានមាសជាង ២០០ តោន

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនផលិតមាសរបស់រដ្ឋាភិបាលចិន Shandong Gold Mining បានប្រកាសថា ម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំ…