អត្រាភាពអត់ការងារធ្វើនៅអាល្លឺម៉ង់ កើនឡើងជិត ២ម៉ឺននាក់ ដែលប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេនៅអឺរ៉ុប

បរទេស ៖ យោងតាមប្រភពព័ត៌មានពី Tasnim បានរាយការណ៍ថា ចំនួនអ្នកអត់ការងារធ្វើបានកើនឡើងជិត ២ម៉ឺននាក់នៅអាល្លឺម៉ង់ ដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេរបស់សហភាព…