ទីផ្សារមាសបន្តធ្លាក់ចុះ ខណៈដែលអត្រាអ្នកអត់ការងារបានធ្លាក់ចុះដូចគ្នា

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី Kitco បានរាយការណ៍ថា ទីផ្សារមាសកំពុងមើលឃើញប្រាក់ចំណេញ ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគមាសជាច្រើនមិនអើពើនឹងភាពរឹងមាំ…