សម្ដេចធិបតី ៖ រៀបចំផ្ទះយើងឱ្យស្អាតទើបមានផាសុកភាពល្អ និងអាចធ្វើការបម្រើប្រជាជនបានល្អ

សម្ដេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការងារអធិការកិច្ច ដែលប្រៀបបានទៅនឹងការរៀបចំផ្ទះឱ្យស្អាត និងមានរបៀបរៀបរយផងដែរ។