រាជរដ្ឋាភិបាល ចេញអនុក្រឹត្យកែប្រែ និងបង្កើនទំហំផ្ទៃដីនៅក្នុងឧទ្យានជាតិធំៗចំនួន៣

រាជរដ្ឋាភិបាល បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែប្រែដោយបានបង្កើនទំហំផ្ទៃដីនៅក្នុងឧទ្យានជាតិធំៗចំនួន៣ រួមមាន ឧទ្យានជាតិវីរៈជ័យ ឧទ្យានជាតិព្រះជ័យវរ្ម័ន-នរោត្តម និងឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្ស «បូកគោ»

រាជរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីតារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ និងតារាងភាគនៃប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី២០២៣

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីតារាងភាគនៃប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំ និងតារាងភាគ…

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន សម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍសហគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍សមគមន៍ទេសចរណ៍ និងអេកូទេសចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេស…..