ពលរដ្ឋទទួលបានចំណូលបន្ថែមពីអនុផលព្រៃឈើ ក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរ

ភ្នំពេញ ៖ ស្របពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរកាន់តែជិតចូលមកដល់ ប្រជាសហគមន៍ជាច្រើនគ្រួសារបានទទួលផលពីផ្លែឈើព្រៃ និងបានចាប់ផ្តើមប្រមូលផលហើយពេលនេះ…

អនុផលដ៏លើសលប់ពីព្រៃឈើ ជំរុញឱ្យប្រជាសហគមន៍កាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ការពារ​ដែនព្រៃ​របស់ពួកគេ

ជារឿងប្រសើរមួយ នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ព្រៃភ្នំ អាចអាស្រ័យផលបានពីអនុផលព្រៃឈើជុំវិញតំបន់របស់ពួកគេ សម្រាប់លើកកម្ពស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ព្រោះថាពួកគេមិនចាំ…