ប្រធាន CVEA ៖ ការពន្យារពេលអនុវត្តន៍ពន្ធលើចំណេញមូលធននឹងជំរុញចរន្តទិញលក់ដីធ្លី

ភ្នំពេញ៖ ដោយសារតែស្ថានភាពកូវីដ-១៩ បន្តអូសបន្លាយទាំងនៅកម្ពុជា និងនៅបរទេស រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចពន្យារពេលក្នុងការអនុវត្តពន្ធលើចំណេញមូលធនរហូតដល់ឆ្នាំ២០២៤ ដែលការ…

សម្ដេចតេជោ ជំរុញឲ្យអនុវត្តពន្ធលើយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដើម្បីទទួលបានចំណូលជាតិ

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថា ពន្ធលើយានយន្តគ្រប់ប្រភេទ គឺជាចំណូលសម្រាប់ថវិកាជាតិយ៉ាងច្រើន ដែលស្មើនឹងប្រមាណ ៣៣ភាគរយនៃ