សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយុត្តិធម៌កម្ពុជា ចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សា និងអនុសាសន៍គន្លឹះដើម្បី និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

សម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយុត្តិធម៌កម្ពុជា ចេញផ្សាយរបាយការណ៍សិក្សា និងអនុសាសន៍គន្លឹះដើម្បី និរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់នូវអនុសាសន៍គន្លឹះ ៩ចំណុច ដល់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់

ភ្នំពេញ ៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០២២ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ២០២៣…

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗចំនួន ៥ ដើម្បីប្រមូលចំណូលជូនរដ្ឋឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍សំខាន់ៗចំនួន ៥ ចំណុច ដើម្បីកៀរគរចំណូលជូនរដ្ឋឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងពង្រឹងនីតិរដ្ឋ …