បញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍កំពុងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើរដ្ឋាភិបាលនៅអឺរ៉ុបបន្ថែមពីលើវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច

វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពាសពេញទ្វីបអឺរ៉ុបចាប់តាំងតែពីវិបត្តិកូវីដរហូតមកដល់វិបត្តិជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់មានសញ្ញាធូរស្រាលនៅឡើយ