តោះ! ស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសងាយៗក្នុងចិញ្ចឹមអន្ទង់ ខណៈអន្ទង់សាច់អាចលក់បានរហូតដល់ ៤០០០០៛ក្នុងមួយគីឡូក្រាម

ភ្នំពេញ ៖ អន្ទង់ ជាវារីសត្វមួយប្រភេទដែលគេស្គាល់ជាទូទៅដោយសារវាជាប្រភពអាហារសម្បូរសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន រសជាតិឆ្ងាញ់ និងមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់។ ហេតុនេះ មុខរបរចិញ្ចឹម…

អន្ទង់នៅជប៉ុនអាចលក់បានតម្លៃជិត ៤ម៉ឺនដុល្លារក្នុង ១គីឡូក្រាម

អន្ទង់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាប្រភេទសត្វរស់នៅក្នុងទឹក និងផ្តល់សាច់ជាអាហាររបស់មនុស្សដ៏មានតម្លៃ និងកម្របំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំតម្លៃរបស់វាមានការប្រែប្រួល