សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត អបអរសាទរទិវាជាតិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ

សម្តេចធិបតីអបអរសាទរទិវាជាតិលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ផលិតផលខ្មែរ៩មេសា លើកទី៧ឆ្នាំ២០២៤ក្រោមប្រធានបទ៖«ផលិត និងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារ ប្រកបដោយចីរភាព