អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជំរុញឲ្យខណ្ឌទាំង១៤ពង្រឹងការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ប្រភេទថ្មី

រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បើក​កិច្ច​ប្រជុំស្ដីពីការ​ជំរុញ​ការងារ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ​-១៩ ដូស​ជំរុញ​ជូន​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្នុង​ភូមិសាស្ត្រ​រាជធានី​ភ្នំពេញ តាម​រយៈការ​បញ្ជូន​រូបភាព…