សម្តេចធិបតី ៖​ ការអភិវឌ្ឍ​ទីក្រុងកម្ពុជា​ឱ្យ​​ស្រស់ស្អាត ​រីកចម្រើន​ និង​​ជំរុញ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ ធ្វើឱ្យកម្ពុជាទទួលបានជ័យលាភីទីក្រុងស្អាតអាស៊ាន

សម្តេចធិបតី​ ហ៊ុន ម៉ាណែត បានប្តេជ្ញាលើកស្ទួយអភិវឌ្ឍទីក្រុងកម្ពុជាឱ្យស្អាត និងកាន់តែរីកចម្រើនដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរណ៍ ខណៈក្រុងចំនួន៣របស់កម្ពុជាទទួលបានជ័យលាភី