ចិនជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ជិតស្និទ្ធ នឹងបន្តឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកម្ពុជា ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

ភ្នំពេញ ៖ ប្រមុខការទូតកម្ពុជា-ចិន បន្តប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀត នឹងបន្តឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយកម្ពុជា គាំទ្រស្ថិរភាពនយោបាយ…