ធនាគារពិភពលោកព្រមានពីការឡើងថ្លៃតម្លៃប្រេង និងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារ

ធនាគារពិភពលោកបានព្រមានអំពីតម្លៃប្រេងអាចនឹងឡើងថ្លៃជាង ១៥០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលប្រសិនបើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែល និងក្រុមហាម៉ាស់កាន់តែធំជាងនេះ