រយៈពេល៦ខែ កម្ពុជាទទួលអ្នកដំណើរតាមផ្លូវអាកាសជាង២លាននាក់ ខណៈការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសកើនឡើង

ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីអ្នកនាំពាក្យអាកាសចរស៊ីវិលកម្ពុជាបានឱ្យដឹងថា វិស័យអាកាសចរក្នុងរយៈពេល៦ខែ ចាប់ពីខែមករា ដល់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ កម្ពុជាទទួលបានអ្នកដំណើរ…

អាកាសចរជប៉ុន ជួលខោអាវឲ្យភ្ញៀវរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចធ្វើដំណើរប្រកបដោយនិរន្តភាពចំពោះបរិស្ថាន

បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានចាក់ឬសទៅក្នុងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់មនុស្សយើងគ្រប់រូបបូករួមទាំងការទទួលទានអាហាររហូតដល់សម្លៀកបំពាក់ និងការធ្វើដំណើរ…