រហូតដល់ខែមីនា២០២៤ ជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានឹងឡើងដល់ ៤០ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ លោក ស៊ីន ចាន់សិរីវុត្ថា អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានឱ្យដឹងថា ចាប់ផ្តើមពីចុងខែតុលាឆ្នាំ២០២៣ ដល់ខែមីនាឆ្នាំ២០២៤ ចំនួនជើងហើរហោះនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ ៤០ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ…

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ ៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជំរុញវិស័យ​ទេសចរណ៍

ឯកឧត្តម សុខ សូកេន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានសាទរ និងគូសបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់ក្រសួងក្នុងការពង្រឹងវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជា

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ទទួលការហោះហើរសាកល្បងក្នុងស្រុកចំនួន២ និងអន្តរជាតិ១

នំពេញ៖ ជើងហោះហើរក្នុងស្រុកចំនួនពីរ និងជើងហោះហើរអន្តរជាតិ១ បានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរ កាលពីថ្ងៃទី៥ខែតុលា នៅក្នុងការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើប្រតិបត្តិការហោះហើរ…

អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ សៀមរាប-អង្គរ បានចាប់ផ្តើមធ្វើតេស្តហោះហើរសាកល្បងជាលើកដំបូង

សៀមរាប ៖ ដូចតាមការគ្រោងទុក អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ សៀមរាប-អង្គរ ដែលសម្រេចបានការសាងសង់ជាង៩២ភាគរយ និងត្រៀមដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនៅត្រឹមអំឡុង…

ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ថៃ វៀតចេត បង្កើនជើងហោះហើរពីភ្នំពេញ-បាងកកដោយមានជើងហោះហើរជាប្រចាំថ្ងៃ

(បាងកក,០៣ មិថុនា ២០២២) ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ថៃ វៀតចេត បានបង្កើនជើងហោះហើរអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន ភ្នំពេញ-បាងកក (សុវណ្ណភូមិ) ដោយបន្ថែមកាលវិភាគហោះហើរជាប្រចាំថ្ងៃ។…

រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរណ៍ ប្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុកត្រៀមលក្ខណៈហោះហើរឡើងវិញ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ប្រាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុកត្រៀមបើកការហោះហើរឡើងវិញ ខណៈរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ត្រៀមប្រកាសបើកទេសចរណ៍អន្តរជាតិឡើងវិញនាពេល