រហូតដល់ខែមីនា២០២៤ ជើងហោះហើរនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅកម្ពុជានឹងឡើងដល់ ៤០ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ លោក ស៊ីន ចាន់សិរីវុត្ថា អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលបានឱ្យដឹងថា ចាប់ផ្តើមពីចុងខែតុលាឆ្នាំ២០២៣ ដល់ខែមីនាឆ្នាំ២០២៤ ចំនួនជើងហើរហោះនៅកម្ពុជានឹងកើនឡើងដល់ ៤០ជើងក្នុងមួយថ្ងៃ…