៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ទទួលបានជើងហោះហើរត្រង់មកពី៨ប្រទេស

រយៈពេល៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២៤ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ទទួលបានជើងហោះហើរត្រង់មកពី ៨ ប្រទេស ដែលក្នុងនោះមកពីបណ្តាប្រទេសអាស៊ានចំនួន ៦ ប្រទេស

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ចុះពិនិត្យបញ្ហាតម្លៃប្រើប្រាស់ផ្លូវហាយវេ និងតម្លៃចំណតទីតាំងអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ

ភ្នំពេញ ៖ ឯកឧត្តម ស៊

សម្តេចធិបតី រំលេចសារៈសំខាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ

សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត បានរំលេចសារៈសំខាន់ នៃអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប-អង្គរ ចាប់តាំងពីដាក់ឱ្យដំណើរការ