កម្ពុជា ក្លាយជាប្រទេសគោលដៅទេសចរណ៍សុវត្ថិភាពទី១ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជាបានឈានមុខគេជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការបើកទេសចរណ៍ឡើងវិញពេញលេញនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍។ ជាក់ស្ដែងគិតត្រឹមថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលរាល់…

អចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកស្ទុះឡើងវិញខ្លាំង

ទំហំវិនិយោគអចលនទ្រព្យប្រភេទពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានស្ទុះកើនឡើងវិញ មានទំហំ ៨៣,៥ ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ២០២១ នេះ