អាជីពជាអ្នកចែករំលែកបច្ចេកទេសដាំដុះតាមបណ្ដាញសង្គមកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព

ការដាំដុះ ត្រូវការជាចំាំបាច់នូវបច្ចេកទេស ដែលធ្វើឱ្យការបង្កើតមាតិកាទាក់ទងនឹងការដាំដុះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាព

លោកជំទាវ យឹម ឆៃលីន ៖ MR Training & Jobs Center នឹង​ដើរតួនាទី​ក្នុងការ​ផ្សារ​ភ្ជាប់យុវជន​ដែលមានចំណេះជំនាញ ទៅនឹង​ទីផ្សារ​ការងារដ៏​សម្បូរបែប

ភ្នំពេញ – មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសសម្ពោធជាផ្លូវការ ក្រុមហ៊ុន MR Training & Jobs Center កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ យឹម ឆៃលីន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិ…

អ្នកជំនាញ ៖ អាជីពនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យគឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អបំផុតដែលគួរពិចារណា

អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ និងសំណង់ បានអះអាងថា ការងារអាជីពនៅក្នុងនាមជាភ្នាក់លក់ ជាជម្រើសមួយដ៏ល្អដែលអាចផ្តល់សេចក្ដីសុខដល់ខ្លួនឯង និងមានប្រាក់ចំណូល