អាជ្ញាធរសម្រេចបន្តបិទផ្សារច្បាររអំពៅបណ្តោះអាសន្នក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19

រដ្ឋបាលខណ្ឌច្បារអំពៅ សម្រេចធ្វើការផ្អាកដំណើរការជាបណ្តោះអាសន្នផ្សារច្បារអំពៅ និងផ្សារបន្លែស្ថិតក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅទី2 ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល2 សប្ដាហ៍..

អាជ្ញាធរសម្រេចបិទបណ្តោះអាសន្នផ្សារចំនួន​​​ ២ទៀតនៅខណ្ឌសែនសុខ និងខណ្ឌឫស្សីកែវ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ខែមេសា ឆ្នាំ2021នេះ អាជ្ញាធរសម្រេចបិទបណ្តោះអាសន្នផ្សារក្នុងតំបន់ចំនួន2ទីតាំងទៀតទាំងស្រុង​ ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខនិង​ខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ…

អាជ្ញាធរសម្រេចបិទផ្សារចំនួន២ទៀតក្រោយរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់

ផ្សារចំនួននៅកណ្តាករាជធានីភ្នំពេញចំនួន២ទីតាំងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចបិទផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃ ក្រោយរកឃើញមានអ្នក​ឆ្លង​ជំងឺកូវីដ-19…