ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ខុនដូ​ក្នុងត្រីមាស​ទី៣ឆ្នាំ ២០២៣​នេះ មានកំណើន​៤ភាគរយ​ធៀបនឹង​ត្រី​មាស​មុន​​

ភ្នំពេញ ៖ កា​រផ្គត់ផ្គង់​ខុនដូ​ក្នុ​ងត្រីមាស៣​ឆ្នាំ២០២៣​នេះ ហាក់​មាន​កំណើនឡើង​បន្តិចវិញធៀបនឹង​ត្រីមាស​ទី​​២ឆ្នាំ​២០២៣​ដដែលនេះ….

ពលរដ្ឋជប៉ុនវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនមានទំនោរទៅរកទីផ្សារអាផាតមិនខ្នាតតូចមិនដល់១០ម៉ែត្រការ៉េ

អាផាតមិនខ្នាតតូច ឬ Tiny Apartments ជាច្រើនកន្លែងដែលកំពុងដំណើរការនៅកណ្តាលទីក្រុងតូក្យូមានទំហំមិនដល់ពាក់កណ្តាលនៃអាផាតមិនធម្មតាផងនោះ (ប្រហែលជា២០ម៉ែត្រការ៉េ)…

ការសិក្សាថ្មី ៖ តម្លៃជួលអាផាតមិនបានបន្តធ្លាក់ចុះ ខណៈតម្រូវការស្ថិតនៅសភាពទ្រឹង

សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១នេះ ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ដើមត្រីមាសទី៣ ទីផ្សារជួលអាផាតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ជាពិសេសស្ថិតនៅកណ្តាលក្រុងមានការធ្លាក់ចុះទាំងតម្លៃ ទាំងតម្រូវការជួលជា