រុស្ស៊ី ត្រៀមបោះឆ្នោត ខណៈដែលពិភពលោកនឹងបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្មី

លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់រុស្ស៊ីដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងសប្តាហ៍នេះនឹងក្លាយទៅជាការកំណត់ជោគវាសនាដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីផង និងពិភពលោកផង