អាមេរិកមានបំណងចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើអាលុយមីញ៉ូមរបស់រុស្ស៊ី

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពី RT បានរាយការណ៍ថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាលើការហាមឃាត់ទាំងស្រុងលើអាលុយមីញ៉ូមរបស់រុស្ស៊ី…