មុនទិញអចលនទ្រព្យ​ ត្រូវគិត និងពិចារណាឱ្យបានច្បាស់ជៀសវាងចាញ់បោកគេ

ភ្នំពេញ ៖ ការទិញអចលនទ្រព្យ មិនថាទិញផ្ទះ ទិញដីឡូត៍ ឬម្រោងផ្សារនានានោះឡើយសុទ្ធតែត្រូវចំណាយថវិកាច្រើន ដែលបានមកពីការសន្សំឬក៏យកកម្ចីធនាគារមកដាក់ទុន…