ស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រដាំអំពៅឱ្យមានរសជាតិផ្អែម និងដើមថ្លោសល្អដោយការប្រើជីធម្មជាតិ

ភ្នំពេញ ៖ អំពៅ ជាដំណាំមួយប្រភេទដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនមុខ និងមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ ហើយក៏អាចយកច្នៃទៅរម្ងាស់ធ្វើជាស្ករអំពៅផងដែរ។ ម៉្យាងទៀត បើគេងាកទៅមើលពីតម្រូវការទីផ្សារវិញ…