ចិនព្រមានអាមេរិកលើផែនការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់

រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបានប្រកាសព្រមានត្រង់…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy