ទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារបោះដុំឃ្លាំងរំសេវថ្មីសែនសុខ លែងបារម្ភរឿងខ្វះលុយ ទូ ATM មានច្រើនណាស់

ជឿអត់អ្នកដើរផ្សារទិញទំនិញភាគច្រើន ចង់ទៅតែផ្សារណាដែលមានទំនិញច្រើនមុខ តម្លៃសមរម្យ សន្តិសុខល្អ ហើយមានបន្ទប់ទឹកស្អាត ពិសេសពេលចាយអស់មានកន្លែងដកប្រាក់ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួល…

កាន់កាតសមាជិកភាពនៃ CSS អាចដកប្រាក់បានពីទីបញ្ជរ ATM ចំនួន៥៣ ធនាគារ ផ្សេងគ្នា

ភ្នំពេញ ៖ គ្រប់បញ្ជរទូ ATM ទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេស ដែលមានបិទពាក្យថា CSS សាធារណជនអាចដកប្រាក់ពីបញ្ជរទូ ATM នោះបាន បើទោះបីជាធនាគារផ្សេងគ្នាក៏ដោយ។ នេះបើតាម…

ធ្លាប់ដឹងទេថា ម៉ាស៊ីនដាក់ដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) មានដើមកំណើតនៅពេលណា ?

ម៉ាស៊ីនដាក់ និងដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់បណ្តាធនាគារឯកជនផ្សេងៗបានក្លាយជាឧបករណ៍ជំនួយយ៉ាងសំខាន់ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងប្រសើរ និងមាន

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy